VACUUM-TECH               Technologia próżniowa               www.vacuum-tech.pl
 
 
 

System klasyfikacji lepkości ISO

 

Klasy lepkości ISO są międzynarodowym systemem klasyfikacji środków smarnych
według lepkości, zatwierdzonym przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO).
Każda klasa lepkości ISO odpowiada środkowi przedziału lepkości, wyrażonemu w centystokesach (cSt lub mm2/s ) przy temperaturze 40 stopni Celcjusza.

 

Minerlane i syntetyczne oleje eksploatacyjne do pomp próżniowychi kompresorów Vacuum-Tech.

Zajmujemy się dostawą wysokiej jakości olejów minerlanych i syntetycznych do pomp próżniowych i kompresorów
sprzedawanych pod własną marką handlową Vacuum-Tech i własnymi oznaczeniami handlowymi na terenie Polski.

 

Oleje Mineralne

 

 

Mineralny olej do pomp próżniowych Vacuum Pump Mineral Oil  dostarczany dla lepkości  ISO VG  32, 46, 68, 100 , 150  


Oleje Syntetyczne

                    
Syntetyczny olej do pomp próżniowych Vacuum Pump Synthetic Oil - "VSE 100" na bazie dwuestrów dla lepkości  ISO VG 100

Syntetyczny olej do pomp próżniowych Vacuum Pump Synthetic Oil - "VSP 100" na bazie PAO dla lepkości ISO VG 100

Syntetyczny olej do przedkładni zębatych ( pompy lobowe ) G-LUBE 150 oraz G-LUBE 220

 

 

Oleje mineralne na bazie węglowodorów do wysokiej próżni  1 x 10 (-5) -polecane do pomp próżniowych Alcatel 

Mineralny olej do pomp próżniowych PLUS 119 .

 

 

 

 

 

 

 

 OlejeOleje
 Designed by Vacuum-Techcopyright © Vacuum-TechPowered by TCSOFT